• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Община Русе подкрепи кампанията "Достъп на младите хора до култура"

 

С писмо до генералния секретар на БАРОК, Община Русе заяви подкрепа към кампанията  „Достъп на младите хора до култура“. Като кандидат за Европейска столица на културата, Община Русе признава ролята на културата като ключов двигател на развитие за своята общност и свой стратегически приоритет. Общината и нейното ръководство споделят разбирането, че съвременното развитие на културата може да гарантира „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” и е сигурна инвестиция в бъдещото израстване на градовете и регионите. Двата стратегически документ „Стратегически план за култура Русе 2020“ и „План за развитие на Общината за период 2014-2020“ са пример за цялостно осмисляне на културния сектор и добра практика в представянето на обобщена информация и задълбочен анализ.