• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Браншово споразумение "Музикални - сценични изкуства""

На 17.06.2014 беше подписан Браншов колективен трудов договор "Музикално - сценични изкуства" между Министерство на Културата, Българската асоциация на работодателите в областта на културата и синдикатите. Самият трудов договор можете да видите тук.