• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

II-ра НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“

II-ра НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СОФИЯ, 12 АВГУСТ 2014

НАЧАЛЕН ЧАС: 11.00

КРАЕН ЧАС: 16.30

МЯСТО: ХОТЕЛ „ШЕРАТОН“

ПРОГРАМА