• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Среща на БАРОК с Изпълнителния председател на БСК

Днес в Българската стопанска камара се проведе среща на БАРОК с Изпълнителния председател на БСК г-н Божидар Данев. Двете страни се договориха за необходимостта от поредица от срещи в Министерството на финансите и Министерския съвет за подобряване на ситуацията с финансирането на сценичните изкуства. За целта Министерство на културата и БАРОК е необходимо да подготвят анализи на приложението на системата на делегираните бюджети от 2010 година насам.