• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Писмо до министър Рашидов

Днес БАРОК отправи настоятелно писмо до министър Рашидов за среща по повод драстичното разминаване между приетата с негова заповед от 13.02.2015 г. "Методика за финансиране на сценичните институти" през тази година и договореностите на неколкократните заседания на Експертния съвет за театър към Министъра, проведени през януари.

Писмо бе депозирано в Министерство на културата и по повод липсата на представител на БАРОК в Експертния съвет по музика, провел първото си заседание на 13.02.2015 г. Това бе охарактеризирано като нарушаване на духа на разбирателство и сътрудничество в тристранния диалог, създаден между БАРОК и Министерство на културата през последните години.