БАРОК - Българска Асоциация на Работодателите | Заседание на Съвета за тристранно сътрудничество
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Заседание на Съвета за тристранно сътрудничество

На 20.02.2015 г. в МК ще се проведе заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, като в дневния ред е предвидена информация за изпълнението на бюджета за 2014 г., за промените в Методиката за финансиране на сценичните изкуства през 2015 г. и др.