• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Заседание в Брюксел за уеднаквяване на длъжностните характеристики

На 19 и 20 февруари в Брюксел ще се проведе поредното заседание на работната група "Изкуство, забавление и свободно време" от проекта на Европейската комисия ESCO (European scills, competencies and occupations), където участва генералният секретар на БАРОК Момчил Георгиев. Целта на проекта е до 2017г. да уеднакви длъжностните характеристики и изискванията към заемане на длъжности в изпълнителските изкуства в страните- членки на ЕС.