• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Oбучения на сценични кадри

БАРОК влезе в преговори с тренинг екипа на Accademia Santa Cecilia в Милано с идеята у нас да се проведат обучения на сценични кадри от всички категории заети в сценичните изкуства. През последните няколко години експерти от Академията, Белгия и Франция са провели няколко успешни обучения от този вид в редица румънски театри, за което са били усвоени от европейски и национални фондове над 1.5 милона евро (например по проекта Scenart). Румънското Mинистерство на културата и Румънския соиален фонд съвместно със Съюза на румънските артисти са били сред основните донори за обученията. Екипът на Академията и директорът Умберто Белоди изразиха голямо задоволство от такова бъдещо сътрудничество.