• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Заседание на Комитета за социален диалог

Днес в Брюксел се проведе заседание на Комитета за социален диалог към Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Представителите на работодателите и синдикатите на европейско ниво (членове съответно на PEARLE и FIM/FIA) имаха дълъг дневен ред с множество презентации и доклади. БАРОК беше представен на срещата от Момчил Георгиев, който бе избран за член на борда на европейския проект OIRA (Online Interactive Risk Assessment), разработващ онлайн инструменти за оценка на риска при работа в изпълнителските изкуства.