• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Среща с PEARLE

Днес генералният секретар на БАРОК Момчил Георгиев се срещна с Изпълнителния директор на PEARLE (Европейската лига на асоциациите на работодателите в изпълнителските изкуства) Анита Дебаер. Тя бе запозната с актуалното състояние и функциониране на сценичната мрежа у нас и изрази желание да съдейства за решаване на проблемите в тази сфера.