• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Среща по проекта на ЕК ESCO (European sкills, competencies and occupations)

На 23 и 24 март в Брюксел се проведе поредната среща по проекта на ЕК ESCO (European sкills, competencies and occupations). Отчетен като успешен бе първият етап на дългосрочния проект, в който бяха идентифицирани професиите в областта на културата и определени уменията, необходими за упражняването им. В следващия етап на проекта се определят компетенциите на съответните работещи.