• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Европейския оркестров форум

На 27 март в Париж Асоциацията на френските оркестри е домакин на Европейския оркестров форум. Представители на около 15 страни са обединени около мнението, че в цяла Европа оркестрите са изправени пред трудна ситуация - не само по икономически причини, но също така и поради социални, политически и културни такива. Как да оценяваме тази ситуация и как да се отговори на това? Как можем да предложим на оркестъра мястото в културата, което заслужава, и как можем да сме сигурни, че той ще привлича слушателите в продължение на много години и векове напред?

Целта на Форума е да се обсъдят културни политики по отношение на оркестрите, чрез професионалната експертиза на участниците.