БАРОК - Българска Асоциация на Работодателите | БАРОК ще бъде домакин на престижна проява
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

БАРОК ще бъде домакин на престижна проява

На провелия се в Париж на 27 март Европейски оркестров форум бе прието предложението на БАРОК следващият форум да се проведе през 2016 г. в България. БАРОК ще бъде домакин на престижната проява, която си поставя за цел да привлича вниманието на обществеността, държавните и общинските власти към проблемите и бъдещето на изпълнителските изкуства и по-специално на съхранението и развитието на симфоничното дело в Европа.