• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Oбучителен семинар

На проведеното в Брюксел на 31 март заседание на Борда на европейския проект OIRA (онлайн оценка на риска на работното място в изпълнителските изкуства) бе решено обучителен семинар и демонстрация на системата да бъде проведен в края на месец юни в София. По предложение на БАРОК ще бъдат поканени и колеги от Гърция и Румъния. Датата и мястото ще се уточнят допълнително.