• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Заседание на работната група на PEARLE

На 20.04. в Брюксел се проведе заседание на работната група на PEARLE по културна политика. Дискутирайки тревожното отсъствие на проблемите на културата и нейното развитие и финансиране в дневния ред и документите на европолитиците, работната група разгледа подробно документ, представен от френската работодателска организация SYNDEAC. Този документ повдига редица актуални проблеми и бе препоръчано с допълнения и коментари той да бъде разгледан и приет на предстоящата Генерална асамблея на PEARLE на 12-13 юни в Хамбург. Прилагаме краткия му вариант на английски език.