• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Среща между БАРОК и Accademia alla Scala

На 21 април се проведе среща между изпълнителния директор на Accademia alla Scala Умберто Белоди и генералния секретар на БАРОК Момчил Георгиев. Обсъдени бяха потенциалните партньори за реализация на обучителен проект в областта на изпълнителските изкуства, както и идеите за източници на финансиране на проекта. Следващо посещение на Белоди в България е планирано за края на месец май.