БАРОК - Българска Асоциация на Работодателите | Среща за неизпълнението на Методиката за финансиране на сценичните изкуства
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Среща за неизпълнението на Методиката за финансиране на сценичните изкуства

На 5 юни в офиса на БАРОК се проведе среща на председателя на БАРОК Анастас Попдимитров и генералния секретар Момчил Георгиев с директори на музикални институти. Изразена бе общата загриженост от неизпълнението на Методиката за финансиране на сценичните изкуства у нас и закъснението на заплатите за месец май от страна на министерството на културата за редица институти.

Решено бе да се иска спешна среща в разширен формат с представители на държавни институции и синдикати за предотвратяване на задълбочаването на негативните и рестриктивни тенденции във финансирането.