• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Писмо за неизпълнението на Методиката за финансиране на сценичните изкуства

До г-жа Румяна Бъчварова -                                                     8.06.2015 г.

Заместник-министър-председател

 

До г-н Вежди Рашидов –

Министър на културата

 

До г-н Владислав Горанов –

Министър на финансите

 

До г-жа Поля Карастоянова –

Председател на Комисията по култура и медии в НС

 

До г-н Божидар Данев -

Изпълнителен председател на БСК

 

До синдикатите в областта на сценичните изкуства

 

Уважаема г-жо Бъчварова,

 

Мрежата от държавни сценични институти у нас в последните месеци е в колапс. От началото на годината Министерството културата многократно е сезирано от нас за неизпълнение на собствената си Методика за финансиране на сценичните изкуства и на бюджета за миналата 2014 г. Това бе правено въз основа на данните за случващото се, предоставени от нашите членове – директори на водещи оперни, драматични, куклени и драматично-куклени театри в България.

 

Очертаващите се дефицити и сериозни нарушения правят невъзможна работата на институтите и  ни принуждават да алармираме с предложението още до края на тази седмица да се свика многостранна среща, на която след интензивен дебат да се приемат краткосрочни антикризисни мерки, които да оптимизират издръжката на културните институти. Последващи действия като преразглеждане на показателите и рестриктивните елементи в Методиката и законодателни промени също не търпят отлагане.

 

В очакване на отговор оставам искрено Ваш:

 

Анастас Попдимитров -

Председател на БАРОК