• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Среща на Тристранния съвет

Днес, в Министерство на културата се проведе учредителна среща на Тристранния браншови съвет в областта на културата. Неговият нов председател е г-жа Амелия Гешева, Зам.-министър на културата. Бяха приети правила за работа на Тристранката, обсъден бе и проектът за нов КТД в областта на музеите и галериите.