• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Live Skills Europe

На 28-ми и 29-ми юни в Атина се проведе втора среща на проекта Live Skills Europe, в който БАРОК е партньор заедно с организации от България, Румъния, Гърция и Ирландия. Водещ организацията на Проекта е British Concil. На срещата на Управителния съвет и Надзорния съвет на Проекта бе направен преглед на досегашния ход на Проекта, стартиран на 1-ви декември 2016г.