• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Заседания на НС на БАРОК от 10.07.2017г.

Днес, в офиса на БАРОК се проведе заседание на НС, на което бяха обсъдени:

1. Параметрите за определяне на заплатите в областта на културата.
2. Проведена среща на Тристранния съвет от 28.06.2017 г.
3. Направеното предложение за изготвяне на становище на БАРОК относно методиката на МК за финансиране на изпълнителските изкуства.
4. Извършените дейности по Проекта Live Skills Europe съвместно с British Council.
5. Проведената среща в Атина по проекта Live Skills Europe от 28 - 29.06.2017 г.
6. Проведената 53 Генерална асамблея на PEARLE в Копенхаген.
7. Провеждането на Генералната асамблея на PEARLE 2019 г. в България.