• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Нов европейски проект с участието на БАРОК

Вчера в Европейската комисия бе заявен нов проект “BEHIND THE STAGE. A new start for social dialogue: the role and capacity of employers associations in the live performance sector (VP/2017/001/0048)” съвместно с работодателски организации от Белгия, Естония, Холандия, Франция и Португалия. През 2018 - 2019 г. Проектът цели да увеличи капацитета на работодателските организации в изпълнителските изкуства в горепосочените страни-членки на ЕС, както и в други държави, в които още не съществуват работодателски организации. Проектът ще бъде администриран от PEARLE.