• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ДИГИТАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ“

ПОКАНА

ЗА

V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ДИГИТАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ“

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2017,

ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

 

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт организират на 11-12 август 2017 г., в гр. Банско V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ДИГИТАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ“.

Основна цел на Националната конференцията е да отвори пространство за национално отговорен разговор между всички участници в социалния диалог в областта на културата и младите хора за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща приобщаване на младите хора към културата в България. По време на конференцията ще бъдат връчени за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура.

Нашите проучвания откроиха ключовата роля на дигиталните технологии за разширяване на достъпа до култура на младите хора от най-ранна възраст, които ще бъдат във фокуса на програмата на V-та Национална конференция.

Бихме искали да Ви поканим да участвате в Националната конференция „Достъп на младите хора до култура: Дигиталните иновации“, която ще се проведе в град Банско на 11 и 12 август 2017.,  в конферентната зала на Посетителски и информационен център, пл. Възраждане  No. 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

11 август 2017, петък,  конферентна зала на Посетителски и информационен център

13.00-13.50

Регистрация на участниците

14.00-14.15

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

14.15-15.30

Първи панел: Разширяване на публиките чрез дигиталните иновации

15.30-15.45

Дискусия на кафе

15.45-17.30

Втори панел: Дигиталните иновации в творческия процес

 

 

19.30

Официална церемония по връчване на годишните награди „ПроКултура“ на сцената на Международния ДжазФест Банско’2017 – www.banskojazzfest.com

12 август 2017, събота,  конферентна зала на Посетителски и информационен център

14.00-15.30

Трети панел: Дигитални иновации в управлението на културните индустрии

15.30-15.45

Дискусия на кафе

15.45-17.15

Четвърти панел: Предизвикателства пред партньорството между културните индустрии и IT индустрията в България

17.15-17.30

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

Очакваме Вашето потвърждение за участие и предложение за презентация до 17 часа на 07 август 2017 на ел. поща: dostap@barok.bg

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване в Банско може да намерите тук или на www.visit-bansko.bg

Вашето съпричастие към Националната кампания за достъп на младите хора до култура е ключово за стимулирането на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора в културните процеси, за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура и за утвърждаване на социалната мисия на българската култура.

 

За допълнителна информация за Националната кампания може да получите на:

www.barok.bg и ел. поща: dostap@barok.bg

доц. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0887 652131

д-р Христо Христозов – изпълнителен директор на Граждански институт, тел. 0887 991663