• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИТЕ „ПРО КУЛТУРА’2017

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

«ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА»

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИТЕ

„ПРО КУЛТУРА’2017“

Вдъхновени от Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) стартираха на 30 май 2013 година Национална кампания за достъп на младите хора до култура и приеха съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура.

На 11-12 август 2017 година, по случай обявения от ООН за Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт организира Национална конференция за достъпа на младите хора до култура, в рамките на която ще бъдат връчени за поредна година на националните награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура в следните категории:

Категория „Държавен културен институт“

Категория „Общински културен институт“

Категория „Културна организация“

Категория „Община“

Категория „Образователна организация“

Категория „Гражданска организация“

Категория „Медии“ (телевизия, радио, интернет)

При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2016 година до момента и ще бъдат оценявани:

 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за разширяване на достъпа на младите хора до култура;
 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава творческата активност на младите хора;
 • постиганите чрез култура конкретни резултати от значение за развитието и реализацията на младите хора с различен социален статус;
 • принос за развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора;
 • въздействието на инициативата или дейността на номинирания;
 • устойчивостта на инициативата или дейността на номиниране;
 • новаторството и вдъхновението на инициативата или дейността на номинирания.

Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 7 август 2017 година по мейл в текстов файл с приложени снимки или видео материали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща: dostap@barok.bg

В периода от 7-11 август 2017 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура“ във всяка от категориите.

Информацията от Вашите заявки ще бъде използвана в подготовката на Националния доклад за достъпа на младите хора до култура.

Допълнителна информация:

www.barok.bg

ел. поща: dostap@barok.bg