• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Покана за участие в обучение по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Българска стопанска камара (БСК) провежда обучения на работодатели за 2017 г. по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд” и е организирано от БСК.

Обучението е в рамките на един ден и ще се набират участници за две групи, съответно на 17.10.2017 г. и 18.10.2017 г.

За членовете на БСК обучението е безплатно. За участие се допускат представители на фирми, членове на БСК, попълнили в електронен вид заявката за участие, което можете да направите тук.

След приключване на обучението се издава Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

Дата и час на стартиране: 17.10.2017 г. или 18.10.2017 г. от 09:30 ч.продължителност: 1 ден – 2 групи обучаеми. Моля, посочвайте предпочитаната от Вас дата за обучение.

Място на провеждане на обучението: гр. София; ул. „Алабин” 16-20, ет. 7, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

Заявки се приемат до 13.10.2017 г. или до запълване на местата в залата. До 5 работни дни ще получите потвърждение по електронната поща!.
За други въпросиможете да се свържете с Милена Димитрова, E-mail: milena@bia-bg.com.