• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Обучение по ЗБУТ

Българска стопанска камара (БСК) провежда обучения на работодатели за 2017 г. по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд” и е организирано от БСК.

Обучението е в рамките на един ден и ще се проведе на 12.12.2017 г.

За членовете на БСК и обучението е безплатно. За участие се допускат представители на фирми, членове на БСК, попълнили в електронен вид заявката за участие, което можете да направите тук.

След приключване на обучението се издава Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

Дата и час на стартиране: 12.12.2017 г. от 09:30 ч.продължителност: 1 ден.

Място на провеждане на обучението: гр. София; ул. „Алабин” 16-20, ет. 7, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

Заявки се приемат до 08.12.2017 г. или до запълване на местата в залата. До 5 работни дни ще получите потвърждение по електронната поща!