• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Покана за работна среща в БСК

Във връзка с измененията и допълненията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските в БСК ще се проведе работна среща за обсъждане на прилагането и необходимите промени в Наредбата. Промените засягат отчитането на сумираното изчисляване на работното време, прилагането на т.нар. поименни графици, както и организацията на работата в предприятия с непрекъснат режим на работно време.
Работната среща ще се проведе на 01.02.2018г., от 10:30ч. в БСК - гр.София, ул.Алабин 16-20, ет.1, Заседателна зала.
За контакти и протвърждение за участие г-жа Саръиванова, тел. 02 932 09 13, email j.saraivanova@bia-bg.com