• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Предложение за участие в конкурса на БСК "ИН-5" за иновативни върховни постижения

БСК провежда конкурс "ИН-5" за иновативни постижения. Класиралите се в конкурса стават кавалери на пластиката "ИКАР", а постиженията им се записват в Почетната книга на камарата.
Цялата информация и необходими документи за кандидатстване са публикувани на сайта на БСК в раздел "За БСК" - "Награди "ИН-5": https://www.bia-bq.com/bia/index/award/
Заявления за участие се приемат на email: in-5@bia-bq.com до 31.03.2018г.
Наградените ще получат своя приз от ръководители на Business Europe на 17 май 2018г. в 18:30ч. на официална церемония в хотел "Интерконтинентал София", пл.Народно събрание 4

в раздела „За БСК" - Награди „ИН-5": https://www.bia-bQ.com/bia/index/award/
Заявления за участие в конкурса се приемат на email: in-5@bia-bq.com до 31.03.2018 г.
Наградените ще получат своя приз от ръководители на BusinessEurope на 17 май 2018г.
в 18.30 ч. на официална церемония в хотел „ИнтерКонтинентал Софи