• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Информационен ден

Четвърта
та международна конференция „Образованието и музикалният мениджмънт - иновативни подходи“ е замислена с фокус върху управлението и проблемите на обучението в сценичните изкуства (както в професионалните ни училища, така и там, откъдето те се захранват - читалища, школи, паралелки с разширено изучаване на музика и т.н.). Тя ще се проведе на 1 юни 2018 г. от 13 ч. в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ на бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94.

Ще бъде представенo изпълнението на международния партньорски проект Live Skills (LIVSKI), Програма Еразъм +, което е основен фокус на деня. Всички партньори по проекта (от България, Великобритания, Гърция и Румъния) споделят общото разбиране, че професионалистите в сферата на културата не разполагат с някои важни умения и компетенции, необходими за адаптиране към променящите се тенденции в заетостта в резултат от бързо развиващите се нови технологии и модели на финансиране, които да насочат сектора към иновации и растеж. От друга страна обединява ни общата визия за развиване на европейските системи за професионално образование, за по-голяма ефективност и съответствие с реалните потребности на културната индустрия.

По проекта се предвижда създаването и внедряване на 3 иновативни учебни програми до 12 клас в професионалните направления "звуков дизайнер" и "видео монтажист". Поканени за презентации са колеги от Гърция и Румъния.

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein