• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Информационен ден

На 1 юни в Националната музикална академия се проведе Информационен ден по международния проект Live Skills Europe, реализиран по проект на Еразъм+. В него взеха участие 43 души - представители на министерства и агенции, на обучителни организации и социални партньори, както и журналисти и студенти. Имаше и партньори по проекта от Румъния и Гърция, а също и от Пловдив.