• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА

 

VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ИЗКУСТВА“
ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2018,
ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА
По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на
работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт организират на 10-11
август 2018 г., в гр. Банско VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА
МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО ПО
ИЗКУСТВА“.
Основна цел на Националната конференция е да отвори пространство за национално
отговорен разговор между всички участници в социалния диалог в областта на културата и
младите хора за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща приобщаване на
младите хора към културата в България среда. По време на конференцията ще бъдат връчени
за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на
достъпа на младите хора до култура.
Нашите проучвания откроиха ключовата роля на училищата и детските градини за
разширяване на достъпа до култура на младите хора от най-ранна възраст, които ще бъдат във
фокуса на програмата на VI-та Национална конференция.

VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД

ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ИЗКУСТВА“

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2018,

ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на

работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт организират на 10-11

август 2018 г., в гр. Банско VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА

МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО ПО

ИЗКУСТВА“.

Основна цел на Националната конференция е да отвори пространство за национално

отговорен разговор между всички участници в социалния диалог в областта на културата и

младите хора за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща приобщаване на

младите хора към културата в България среда. По време на конференцията ще бъдат връчени

за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на

достъпа на младите хора до култура.

Нашите проучвания откроиха ключовата роля на училищата и детските градини за

разширяване на достъпа до култура на младите хора от най-ранна възраст, които ще бъдат във

фокуса на програмата на VI-та Национална конференция.