• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА ФЕСТИВАЛИТЕ ПО ИЗКУСТВАТА“

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт, с подкрепата на община Варна, организират на 12 август 2019 г. в гр. Варна VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА ФЕСТИВАЛИТЕ ПО ИЗКУСТВАТА“.

Основна цел на Националната конференция е да насърчи национално отговорен диалог между всички в областта на културата за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България.

По време на конференцията ще бъдат връчени националните годишни награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура. През 2019 за пръв път ще бъдат обявени специални награди в категория „Фестивал“ в девет области.

Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ стартира през 2013 с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА от БАРОК и Българската асоциация на младежките работници. Днес към Декларацията са се присъединили Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национален младежки форум, Граждански институт, редица ключови институции и граждански организации и над 80 общини.

През май 2019 г., на своето 57-мо Общо събрание, Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства (PEARLE) прие ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА с ясен план за действие – да насърчава дейности и политики за разширяване на достъпа на младите хора до култура на своите 10 000 мениджъри, театри, концертни зали, оркестри, опери, балет, продуценти, фестивали и други професионални организации в областта на изпълнителските изкуства в Европа.

Нашите проучвания откроиха ключовата роля на фестивалите за разширяване на достъпа до култура на младите хора.

Очакваме Вашето потвърждение за участие до 17 часа на 05 август 2019 на ел. поща: dostap@barok.bg.

При интерес за участие с презентация, очакваме Вашите предложения до 17 часа на 05 август 2019 на ел. поща: dostap@barok.bg .

Очакваме и попълнени заявления за номинации в категориите за годишните награди „ПроКултура“ 2019 в същия срок.

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване във Варна може да намерите на https://visit.varna.bg/ или на сайта на БАРОК.

 

За допълнителна информация за Националната кампания:

www.barok.bg и ел. поща: dostap@barok.bg

доц. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0887 652131

Диана Христозовa – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/