• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Професионална етика

Във връзка със своя проект "Утвърждаване на правила за професионална етика в областта на управлението в областта на културата в съответствие с международните стандарти", БАРОК провежда проучвания във връзка с обхвата на Етичен кодекс на работодателите в областта на културата.

Тук ще можете да получите актуална информация относно прогреса на проекта.