• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Почетен комитет

Настоящи членове на Националния съвет

 

 • Членове на Почетния комитет са лица с особени заслуги за развитието на социалния диалог в областта на културата.
 • Националният съвет отправя покана до подходящи лица да бъдат членове на Почетния комитет.
 • Имената на членовете на Почетния комитет се вписват в специална почетна книга.
 • Статутът на членовете на Почетния комитет се определя от Националния съвет.
 • Решенията по т. 2 и 4 се приема с мнозинство от ¾ (три четвърти) от членовете на Националния съвет, след като се вземе мнението на Контролния съвет.