• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Live SkillsLive Skills е проект, чиято цел е да проектира и пилотира серия от оригинални учебни програми за професионалисти и хора желаещи да развият кариера в аудиовизуалния сектор и в сектора на представленията на живо.

Прочетете повече на адрес https://www.live-skills.eu/home#LudEQsPb54SQ3Zyv.99

БАРОК е социалният партньор в България, в подкрепа на взаимодействието с работодателите и отговорен за изготвянето на стратегията за устойчивост на проекта

Прочетете повече на адрес https://www.live-skills.eu/about/partners#BzJkJ2iLVtBbkp1C.99